Widziałam dziś anioła,

gdy dreptał w moją stronę.

Pytał:

- Jak dojść do nieba?

Ja wskazałam palcem w górę.

Dziś razem balujemy

w piekle życia.