jak pięknie było by być
człowiekiem szczerym bez skazy
pomóc każdemu w potrzebie
zrzucić z duszy swej głazy

tyle jest istot na świecie
potrzebujących pomocy
otwórz swe serce szeroko
obdarz miłością głęboką

serce sercem odpowie
miłość miłością zapłaci
przyjdzie do ciebie z nawiazką
szczere uczucie współbraci

wówczas świat ci się wyda
taki bliski i mały
wszyscy będą rodziną
czy człek czarny czy biały

dom twój ostoją zostanie
przystanią w ciężkiej godzinie
niepewność i lęk ich opuści
zły czas dla nich już minie

każdy w podzięce odpłaci
wyciągnie do ciebie ręce
pojmiesz wtedy spełniony
jakie życie jest piękne