Czy mogę zadać Ci pytanie?

Czy odpowiesz, gdy zapytam?

Czy wysłuchasz i pocieszysz?

Ty jesteś Bogiem

- ja nikim.

Czy zrozumiesz moją prośbę?

Proszę, wybacz mi mój grzech,

wszystko złe i każdy ból,

który Ci zadałam…

Ja na krzyżu Cie powiesiłam,

bok Twój włócznią przebiłam,

ręce Twoje do krzyża

moich grzechów gwoździami przytwierdziłam.

Czy wybaczysz mi, mój Boże?

Pamiętaj, że Cię prosiłam…