right_side
20 października 2009 wiersze o Bogu, wiersze różne.

Teraz juz się nie boję