right_side
29 stycznia 2009 wiersze na poranek.

Nadzieja na przyszłość