right_side
29 stycznia 2009 wiersze o cierpieniu.

Wspomnienia