right_side
20 października 2009 wiersze różne.

Życie