Zbuduje wielki zamek

i szeroką drogę.

Wybrukuje ją kamieniami,

zapalę wzdłuż niej pochodnie

by zawsze móc do niej dotrzeć.

Zamek to moja dusza,

droga – cel życia,

pochodnie – to nadzieja

…oby one nigdy nie zgasły….