Przyszedł o świcie wygłodzony anioł
Prosił o kawałek mej duszy
Ciężar utrapienia
Ocean moich łez
Chciał na swych barkach nieść rozterki mego serca
W zamian miałam już nigdy nie prosić Boga byś wrócił