right_side
26 lipca 2012 wiersze różne.

Gdy odszedłeś